NODAL

160.00 EUREW2001
160.00 EUREW2002
160.00 EUREW2003
160.00 EUREW2004